• 60 min (inklusive konsultation)         1600:-

 

Provet tas genom att jag klipper lite av ditt hår i nacken och skickar detta till ett företag
(TRACE ELEMENTS INC) i USA.
Efter ca 3 veckor kommer resultatet som vi tillsammans går igenom.

 

Fördelar med Hårmineralanalysen:

– Hårprovet går enkelt och snabbt att samla in och är helt smärtfritt
– Långvariga förändringar i kroppens mineralbalans upptäcks lättare i hår än blod
– Håret visar kroppens biokemi under en längre tidsperiod
– I en vetenskaplig rapport fastslår EPA (Enviromental Protection Agency) i USA att hår är en lämplig vävnad att mäta tungmetallsbelastning i kroppen
– Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen
– Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen.

Vanliga orsaker till mineralobalans:

– Ensidig och förädlad kost
– Tungmetaller i närmiljön
– Stress, fysisk och emotionell
– Planlöst konsumerande av mineraler och vitaminer
– Medicinering
– Medfödda brister och obalanser