Kinesiologi är en metod för att kommunicera med en annan persons nervsystem, genom att testa spänningen i musklerna.

Jag använder mig bl.a av så kallad manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.
Därefter gör jag olika typer av balanseringar som stärker din kropp. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, meridianer och andra delar av kroppens nerv- och energisystem.

Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringen finns.

Denna behandling passar alla.

 

  • 60 min          550 kr